İsmail Ömer Bilal Sigorta

Hayat Güvencesi

20 Aralık 2017

Araç Sigortaları

Trafik Sigortası nedir?


Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası veya daha bilinen adıyla trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası araç sahibini ve kazazedeleri koruyacak şekilde düzenlenmektedir. 2918 sayılı trafik…

20 Aralık 2017

Hasar

Kasko Hasar Dosyalarında İstenilen Belgeler


Çarpma – Çarpılma Olaylarında : Sigorta poliçesi Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği), Alkol raporu (tasdikli örneği), Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı, Ehliyet fotokopisi, Ruhsat fotokopisi, D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak…

20 Aralık 2017

Hasar

Yangın Hasarı ile ilgili Bilgiler


Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Sigorta poliçesi İtfaiye raporu Hasara ilişkin faturalar Hasara ilişkin fotoğraflar Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı Zararı gösteren beyan / talepname Polis veya jandarma tutanağı Vergi levhası (İşyerleri İçin ) Mal…

20 Aralık 2017

Hasar

Trafik Hasarı için Gerekli Bilgiler


Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Maddi Zararlar : Trafik kazası tespit tutanağı Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname), Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse), Şirketin muvaffakatiyle üçüncü…