İNŞAAT SİGORTASI

YAPIM HALİNDEKİ İNŞAATLARINIZ GÜVENCE ALTINDA

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, yapım halindeki bina, baraj, yol, köprü, konut, kamu kurumu gibi inşaatlarda her türlü kayıp ve hasarın tazmin edilmesini sağlayan sigorta türüdür.

İNŞAAT TÜM RİSKLER SİGORTASI

İnşaat tüm riskler sigortası ile yapılmakta olan bir yapının tamamı veya bir kısmının sigortalanması mümkündür. Ayrıca mevcut bir yapıya eklenecek yeni bir bölümün veya esaslı bir tadilatın ortaya çıkaracağı riskler için de bu sigorta yaptırılabilir. Önemli olan, inşaat sahasında ortaya çıkacak bu hasarın önceden bilinmeyen, bilinemeyecek bir sebepten kaynaklanması ve önlenebilir nitelikte olmamasıdır. Kast veya ihmal sonucu ortaya çıkacak hasarlar inşaat tüm riskler sigortası kapsamında değerlendirilemez.

İnşaat tüm riskler sigortası, inşaat konusu malzemeler ve işlerin değeri yanında ayrıca teminat kapsamına alınmışsa makine, alet ve diğer geçici yapıların cari değerinden oluşur. Prime esas değere varsa gümrük, resim, vergi, harçlar, nakliye ve işçilik bedelleri de dahil edilir. Teminat süresi malzemelerin inşaat alanına indirilmesi ile başlar ve iş bitirilip iş sahibine teslim edilene kadar devam eder. Ek teminatlar ile enkaz kaldırma, 3.kişi mali mesuliyet, nakliye, bakım, grev – lokavt, terör ve deprem gibi konular da poliçe kapsamına alınabilir.