TARIM SİGORTALARI

ÜRÜN VE HAYVANLARINIZ KORUMA ALTINDA

Tarım sigortaları, zor şartlarda tarım üreticiliği yapan işletmecilerin ürün ve hayvanlarının korumaya alınması için yapılan sigortalardır. Sizde tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor, hayvanlarınızı veya ürünlerinizi her türlü riske karşı koruma altına almak ve bunu yaparken devlet desteğinden yararlanmak istiyorsanız Tarım sigortası ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tarım sigortaları ile ilgili her konuda bizi arayabilirsiniz.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Bitkisel Ürün Sigortası Bakanlar Kurulu Kararı ile; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde verilmektedir.Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlarında belirtilen çerçevede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
Uygulamanın basit ve anlaşılır olması için iki paket düzenlenmiştir.
Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı
Paket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

SERA SİGORTASI

Bu poliçe ile riziko inceleme-hesaplama sonucuna göre Deprem, Taşıt çarpması, Dolu, ile Fırtına, Hortum, Heyelan, Yangın, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, güvence kapsamına alınabilmektedir.

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI

Kapalı devre üretim yapan, hijyen ve bio-güvenlik önlemleri almış tesislerde yetiştirilmekte olan Kümes hayvanları için;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
• Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler,
• Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve TÜRKVET kayıtlı süt sığırları ve besi sığırı (erkek) için;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
• Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
• Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.